Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar (met BAC) in de zaak R&S Handelsvertretung GmbH

R&S Handelsvertretung GmbH, een Duitse onderneming, droeg zorg voor de organisatie en uitvoering van zogenaamde verkoopdemonstraties. Tijdens deze verkoopdemonstraties werden producten van de Duitse onderneming, Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, verkocht aan consumenten. Het ging daarbij om producten zoals ergotrainers, Energy Smog Protectors en voedingssupplementen. De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat de handelwijze tijdens de verkoopdemonstraties op een aantal punten niet voldeed aan de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken.

Zo was tijdens de verkoopdemonstraties sprake van ongepaste beïnvloeding, onder meer doordat verkopers claimden dat de aangeboden producten goed voor de gezondheid waren, en zij deze producten op een dusdanig dwingende wijze aanprezen dat de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de deelnemers met betrekking tot de te koop aangeboden producten aanzienlijk werd beperkt. Ook werd informatie verstrekt die feitelijk onjuist was of die de gemiddelde deelnemer aan deze dagtochten misleidde of kon misleiden ten aanzien van de voornaamste kenmerken van de aangeboden producten, zoals de beschikbaarheid van die producten, waardoor deze een besluit over een overeenkomst nam of kon nemen, dat hij anders niet had genomen. Tevens werd tijdens de verkoopdemonstraties essentiële informatie over de verkoopprijs van de aangeboden producten weggelaten, verhuld of te laat verstrekt.

Bij besluit van 7 april 2011 heeft de Consumentenautoriteit aan R&S een boete opgelegd van EUR 180.000. R&S heeft tegen het besluit van 7 april 2011 bezwaar ingesteld. Over deze bezwaren heeft de Adviescommissie bezwaarschriften van de Consumentenautoriteit schriftelijk advies uitgebracht. In de beslissing op bezwaar neemt de Consumentenautoriteit het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften over en verklaart de bezwaren van R&S op één punt na ongegrond. Op het punt van de toegekende rol van R&S bij bepaling van de hoogte van de boete wordt het bezwaar gegrond verklaard. Hierdoor wordt de boete verlaagd tot een bedrag van EUR 120.000.

R&S Handelsvertretung heeft tegen deze beslissing beroep ingsteld bij de rechtbank Rotterdam.
 

Bijlagen

Download het besluit op bezwaar in de zaak R&S Handelsvertretung GmbH (PDF - 111.19 kB) Download het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften in de zaak R&S Handelsvertretung GmbH (PDF - 666.69 kB)