Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit in de zaak Goltex Vertriebs GmbH & Co Kommanditgesellschaft

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft is een Duitse onderneming die producten, zoals ergotrainers, Energy Smog Protectors en voedingssupplementen, afzet op de Nederlandse markt. Om Nederlandse consumenten te bereiken en voor haar producten te interesseren, werden onder de naam ITC Reisclub dagtochten met verkoopdemonstraties georganiseerd. Consumenten ontvingen per post een aan hen persoonlijk geadresseerde brief met folders, waarin zij werden uitgenodigd om aan een dagtocht deel te nemen. Consumenten konden zich door middel van een antwoordkaart aanmelden voor een dergelijke dagtocht. De dagtochten voerden naar veelal afgelegen horecagelegenheden in Nederland, waar vervolgens verkoopdemonstraties plaatsvonden.

Nadat diverse signalen en klachten waren ontvangen over dagtochten met verkoopdemonstraties die plaatsvonden onder de naam ITC Reisclub hebben toezichthouders van de Consumentenautoriteit een onderzoek ingesteld naar de uitnodigingen die hiervoor aan Nederlandse consumenten werden verzonden. Deze uitnodigingen zijn getoetst aan de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken.

De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat deze uitnodigingen op een aantal punten niet voldeden aan de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken. Zo werd in de uitnodigingen bedrieglijk de indruk gewekt dat de geadresseerde in het bijzonder was geselecteerd en dat die selectie betekende dat speciaal aan hem een fikse korting op de prijs van de dagtocht werd gegeven, dat hij al een prijs had gewonnen die tijdens de dagtocht aan hem zou worden uitgereikt, hetgeen niet gebeurde, en dat de dagtocht een toeristische excursie betrof, terwijl de dag feitelijk grotendeels gevuld was met verkoopdemonstraties. Ook werden gratis producten of maaltijden in het vooruitzicht gesteld, terwijl daaraan in werkelijkheid voorwaarden of kosten verbonden bleken te zijn.

In dit besluit legt de Consumentenautoriteit voor de geconstateerde overtredingen aan Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft een bestuurlijke boete op van in totaal EUR 300.000.

De onderneming heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

 

Bijlagen

Download het openbaarmakingsbesluit in de zaak Goltex Vertriebs (PDF - 70.25 KB) Download het sanctiebesluit in de zaak Goltex Vertriebs (PDF - 19.29 MB)