Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bevestigt: mobiele operators maakten kartelafspraken in 2001

Naar aanleiding van een uitspraak van het College voor Beroep en Bedrijfsleven (CBb) heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vandaag bevestigd dat de drie grootste mobiele operators van Nederland, KPN, Vodafone en T-Mobile in 2001 kartelafspraken hebben gemaakt. “Wij worden hierin gesteund door het Europese Hof die duidelijk heeft gemaakt dat de mobiele operators geen informatie mogen uitwisselen over de hoogte van de dealervergoedingen, ook al gebeurt dit maar een keer,” licht Chris Fonteijn het besluit van de NMa toe. De boetes voor de verboden kartelafspraken zijn nu als volgt: KPN: EUR 7.933.000, T-Mobile: EUR 4.599.000 en Vodafone: EUR 3.717.000.

De nieuwe boetebesluiten volgen op een uitspraak van augustus 2010 van het CBb. Het CBb had het Europese Hof van Justitie om uitleg gevraagd over de vraag of overleg, tussen vijf operators over de verlaging van de dealervergoedingen, op zichzelf kan worden opgevat als een actie om de concurrentie  te beperken. Uit het antwoord op deze vraag heeft het CBb afgeleid dat dit inderdaad het geval is. Wel konden de operators nog aantonen dat er geen verband bestond tussen de kartelafspraken en hun gedrag daarna. De operators zijn daar niet in geslaagd. In de nieuwe sanctiebesluiten houdt de NMa rekening met het feit dat het CBb minder zwaar tilt aan de overtreding dan de NMa en dat de redelijke termijnen voor besluitvorming en rechterlijke toetsing in deze zaak zijn overschreden. Dit leidt tot lagere boetes dan de boetes die eind 2002 door de NMa zijn opgelegd. Tegen de nieuwe boetebesluiten staat wederom beroep open.