Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: boete operators mobiele telefonie na bezwaar lager

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een bezwaarprocedure het besluit bevestigd dat de vijf operators voor mobiele telefonie de Mededingingswet hebben overtreden door hun gedrag onderling af te stemmen. De NMa verlaagt de boete omdat de omzetten waarop de overtreding betrekking had lager bleken nadat de bedrijven in de bezwaarprocedure hierover nieuwe informatie hadden verstrekt. In de bezwaarfase zijn de feiten beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die de NMa heeft geadviseerd.

De boetes waren eind 2002 opgelegd, omdat T-Mobile Netherlands B.V. (voorheen Ben Nederland B.V.), Orange Nederland N.V. (voorheen Dutchtone N.V.), KPN Mobile N.V., Telfort B.V. (voorheen O2 Netherlands B.V.) en Vodafone Libertel N.V. hun gedrag onderling hadden afgestemd. De afstemming had betrekking op een verlaging van de dealervergoeding voor de verkoop van mobiele telefonieabonnementen voor zowel prepaid als postpaid. De NMa heeft de boetes verlaagd omdat uit de nieuwe informatie bleek dat de omzet die de telecombedrijven hebben behaald met de verkoop van abonnementen waarop de dealervergoeding van toepassing is, lager was. De boetesystematiek is ongewijzigd gebleven.

De boetes die de NMa in bezwaar heeft vastgesteld zijn:
- T-Mobile Netherlands B.V. EUR 14.828.000 (was eerder EUR 15.200.000)
- Orange Nederland N.V. EUR 9.898.000 (was EUR 11.500.000)
- KPN Mobile N.V. EUR 12.630.000 (was EUR 31.300.000)
- Telfort B.V. EUR 4.492.000 (was EUR 6.000.000)
- Vodafone Libertel N.V. EUR 10.320.000 (was EUR 24.000.000)

De boetes voor KPN Mobile en Vodafone zijn het meest verlaagd. Dit is het gevolg van het feit dat de overtreding en de opgelegde boete betrekking hebben op de vergoeding aan de dealers bij de verkoop van mobiele abonnementen. Omdat KPN en Vodafone naar nu is gebleken veel abonnementen via andere kanalen verkopen (bv. via internet of eigen verkooppunten), bleek de omzet op basis waarvan de boete wordt berekend veel lager dan eerder was aangegeven.

Tegen dit besluit op bezwaar is beroep mogelijk bij de Rechtbank Rotterdam en daarna eventueel hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.