Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete kartelafspraken mobiele operators

Op 23 augustus 2001 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“d-g NMa” ) ambtshalve een onderzoek ingesteld naar een mogelijke overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (“Mw” ) door ondernemingen die actief zijn op de markt voor mobiele telecommunicatiediensten.

Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op mogelijke mededingingsbeperkende overeenkomsten dan wel onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen operators van mobiele telefoonnetwerken (“operators” ) ten aanzien van het verlagen van de standaardvergoedingen voor mobiele telefoonabonnementen, die deze operators verstrekken aan de detailhandel.

Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen, onder meer uit de media, dat de operators rond september 2001 hun standaardvergoedingen aan de detailhandel zouden gaan verlagen.

 

 

Documenten

Boete kartelafspraken mobiele operators (PDF - 459.89 KB)