Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete kartelafspraken mobiele operators

Mobiele operators Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Openbaar Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren tegen zijn besluit van 30 december 2002, nummer 2658/344, als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de Mededingingswet.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een bezwaarprocedure het besluit bevestigd dat de vijf operators voor mobiele telefonie de Mededingingswet hebben overtreden door hun gedrag onderling af te stemmen. De NMa verlaagt de boete omdat de omzetten waarop de overtreding betrekking had lager bleken nadat de bedrijven in de bezwaarprocedure hierover nieuwe informatie hadden verstrekt. In de bezwaarfase zijn de feiten beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die de NMa heeft geadviseerd.

 

Documenten

Besluit op bezwaar boete kartelafspraken mobiele operators (PDF - 163.03 KB)
 

Bijlagen

Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (PDF - 199.65 KB)