Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert het ontwerpbesluit marktanalyse gespreksafgifte

Ontwerpbesluit vaste en mobiele gespreksafgifte

ACM consulteert het ontwerpbesluit marktanalyse gespreksafgifte. In dit besluit worden de tarieven vastgesteld die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers.

Waarom dit onwerpbesluit?

Eens per drie jaar analyseert ACM de telefoniemarkten. Als ACM vaststelt dat er te weinig concurrentie is legt ACM verplichtingen op aan de aanbieders om dat te verbeteren, zodat consumenten daarvan profiteren.

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de bellende kant, het gespreksafgiftetarief. De beller kan niet kiezen door welke aanbieder zijn gesprek wordt afgewikkeld. Iedere aanbieder heeft dus een monopolie op zijn eigen netwerk. Zonder regulering kunnen deze tarieven daardoor te hoog worden. Daarom stelt ACM de maximumtarieven voor zowel vaste als mobiele aanbieders vast.

Wat heeft ACM vastgesteld?

In dit ontwerpbesluit verlaagt ACM de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte voor de komende drie jaar verder. Het maximumtarief  heeft ACM bepaald op basis van een methode die in lijn is met Europese regels. Deze methodiek heet de pure-BULRIC-kostenmethodiek.  Volgens ACM draagt deze kostenmethodiek maximaal bij  aan de concurrentie op de onderliggende retailmarkten, het belang van consumenten en de totstandkoming van de interne Europese markt.

Wat ging vooraf?

Ook in eerdere periodes heeft ACM gekozen voor de pure-BULRIC-methode. Verschillende providers  vochten de besluiten aan. Zij eisten dat ACM een andere methode gebruikte, zodat meer kosten meegerekend konden worden en de maximumtarieven hoger werden. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) is nog bezig met de gerechtelijke procedure over de voorgaande reguleringsperiode. Daarover heeft het CBb vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU (het Hof). Op 15 september 2016 heeft het Hof uitspraak gedaan. ACM leest de antwoorden van het Hof op de vragen als een bevestiging van haar aanpak. Nu de vragen zijn beantwoord, kan het CBb weer verder met de procedure. ACM hoopt dat het CBb snel een uitspraak doet.

Aangepaste versie van het besluit

De ACM heeft dit besluit op vrijdag 18 november 2016 voor het eerst gepubliceerd. Een marktpartij heeft de ACM er vervolgens op gewezen dat het tarief voor mobiele gespreksafgifte mogelijk onjuist was berekend. De ACM heeft dit tarief daarom gecontroleerd. Het tarief bleek inderdaad onjuist in het besluit te staan. De ACM heeft de marktpartijen op 18 november direct per mail op de hoogte gebracht. Op maandag 21 november 2016 heeft de ACM een nieuwe versie van het besluit gepubliceerd; deze staat op deze pagina. Hierin is het juiste tarief voor mobiele gespreksafgifte opgenomen. De ACM verlengt de reactietermijn tot dinsdag 17 januari 2017.

Zienswijze

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. In verband met de feestdagen wordt daarvoor meer tijd gegeven, en kan dat tot en met 17 januari 2017.

U kunt uw schriftelijke zienswijze per post of per e-mail indienen.

per post

Autoriteit Consument en Markt
Directie TVP
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Onder vermelding van “Ontwerpbesluit marktanalyse FTA-MTA-5”

per mail

ma-gespreksafgifte@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is.

Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

ACM consulteert het ontwerpbesluit marktanalyse gespreksafgifte (PDF - 1.62 MB)