Kruimelpad

Annex B1 Response document

Antwoorden op de reacties van marktpartijen op de berekening van de afgiftetarieven (het zogenaamde BULRIC-model).

Het bureau Analysys Mason heeft een model gebouwd waarmee de afgiftetarieven van telefonieaanbieders kan worden berekend. In dit document wordt ingegaan op de reacties van marktpartijen op de berekening van de afgiftetarieven (het zogenaamde BULRIC-model).