Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt inwerkingtreding nieuwe gespreksafgiftetarieven uit

Wijzigingsbesluit vaste en mobiele gespreksafgifte.

De ACM stelt de inwerkingtreding van het marktanalysebesluit gespreksafgifte deels uit. In dit besluit wordt de ingangsdatum van de nieuwe maximumtarieven voor gespreksafgifte uitgesteld. Gespreksafgifte is het doorverbinden naar elkaars gebruikers.

Waarom dit uitstel?

De ACM verwacht dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 10 juli uitspraak doet in de beroepszaken tegen het vorige marktanalysebesluit. De drie grootste telecomaanbieders hebben aangegeven dat zij vinden dat de ACM op die uitspraak moet wachten voordat de nieuwe maximumtarieven in werking treden.

De ACM heeft besloten aan dit verzoek gehoor te geven, en de inwerkingtreding, die voorzien was op 1 juli, uit te stellen tot 12 juli 2017. Dit geeft de ACM de ruimte om te bezien of de uitspraak van het CBb aanleiding geeft verdere beslissingen te nemen ten aanzien van de tarieven voor de nieuwe reguleringsperiode.

Wat heeft de ACM vastgesteld?

In het marktanalysebesluit verlaagt de ACM de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte voor de komende drie jaar. Het maximumtarief  heeft de ACM bepaald op basis van een methode die in lijn is met Europese regels. Deze methodiek heet de pure-BULRIC-kostenmethodiek.  Volgens de ACM draagt deze kostenmethodiek maximaal bij  aan de concurrentie op de onderliggende retailmarkten, het belang van consumenten en de totstandkoming van de interne Europese markt.

Naar verwachting zal het CBb op 10 juli 2017 oordelen of de ACM in het vorige besluit terecht tarieven heeft vastgesteld volgens de pure BULRIC-kostenmethodiek.

 

Documenten

ACM stelt inwerkingtreding nieuwe gespreksafgiftetarieven uit (PDF - 22.01 KB)