Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vragenlijst marktonderzoek vaste en mobiele gespreksafgifte

Let op: de termijn voor het indienen van deze vragenlijst is verstreken. De binnengekomen vragenlijsten hebben wij verwerkt in ons marktonderzoek.

 

In deze vragenlijst vraagt ACM de aanbieders van vaste en mobiele telefonie naar recente ontwikkelingen die van invloed zijn op de markten voor vaste en mobiele gespreksafgiftediensten.

Onderzoek naar gespreksafgiftetarieven

Voor gespreksafgifte gelden maximumtarieven. Gespreksafgifte is een dienst tussen telefonieaanbieders voor gesprekken die op een ander netwerk worden ontvangen dan van waaruit wordt gebeld. Het besluit waarin de tarieven voor gespreksafgifte zijn geregeld, loopt in augustus 2016 af. ACM wil met dit onderzoek duidelijk krijgen of en zo ja welke nieuwe verplichtingen op te nemen in de volgende reguleringsperiode van in principe drie jaar.

Deze vragenlijst is onderdeel van het onderzoek dat ACM verricht om tot dat besluit te komen.

Het onderzoek van ACM zal naar verwachting eind van 2016 leiden tot een nieuw besluit. Partijen zullen in de zomer van 2016 de gelegenheid krijgen om te reageren op het ontwerpbesluit.

Hoe kunt u reageren op deze vragenlijst?

U kunt uw reactie tot uiterlijk dinsdag 2 februari 2016 insturen:

Per post

Stuurt u uw reactie naar:
Autoriteit Consument & Markt
(o.v.v. zaaknummer 15.1213.36)
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per mail

Mailt u uw reactie naar MA-gespreksafgifte@acm.nl

Bevat uw reactie (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie?

U kunt aangeven dat uw reactie (bedrijfs-) vertrouwelijke informatie bevat. Als u niet aangeeft welke passages uit uw reactie vertrouwelijke informatie bevatten, gaat ACM ervan uit dat uw reactie aan derden openbaar kan worden gemaakt. ACM kan tot een afwijkend oordeel over de vertrouwelijkheid van informatie komen. In dat geval nemen wij contact met u op voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt aan derden.

 

Documenten

Vragenlijst marktonderzoek vaste en mobiele gespreksafgifte (PDF - 339.92 KB)