Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Notificatie ontwerpbesluit marktanalyse voor vaste en mobiele gespreksafgifte

Notificatiebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte

ACM notificeert het ontwerpbesluit marktanalyse gespreksafgifte. In dit besluit worden de tarieven vastgesteld die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers.

Waarom dit onwerpbesluit?

Eens per drie jaar analyseert ACM de telefoniemarkten. Als ACM vaststelt dat er te weinig concurrentie is legt ACM verplichtingen op aan de aanbieders om dat te verbeteren, zodat consumenten daarvan profiteren.

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de bellende kant, het gespreksafgiftetarief. De beller kan niet kiezen door welke aanbieder zijn gesprek wordt afgewikkeld. Iedere aanbieder heeft dus een monopolie op zijn eigen netwerk. Zonder regulering kunnen de tarieven voor gespreksafgifte daardoor te hoog worden. Daarom stelt ACM de maximumtarieven voor zowel vaste als mobiele aanbieders vast.

Wat heeft ACM vastgesteld?

In dit ontwerpbesluit verlaagt ACM de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte voor de komende drie jaar. Het maximumtarief  heeft ACM bepaald op basis van een methode die in lijn is met Europese regels. Deze methodiek heet de pure-BULRIC-kostenmethodiek.  Volgens ACM draagt deze kostenmethodiek maximaal bij  aan de concurrentie op de onderliggende retailmarkten, het belang van consumenten en de totstandkoming van de interne Europese markt.

Wat houdt notificeren in?

ACM heeft het voorgenomen besluit aangeboden bij de Europese Commissie. De Commissie toetst binnen 4 weken of het besluit in overeenstemming is met de Europese wet- en regelgeving. ACM zal bij het definitieve besluit rekening houden met de opvattingen van de Commissie.
 

Documenten

Notificatie ontwerpbesluit marktanalyse voor vaste en mobiele gespreksafgifte (PDF - 1.77 MB)