Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Annex C2 Beschrijving welvaartsmodel bij notificatiebesluit

18-04-2017

Dit model hoort bij het notificatiebesluit 'marktanalyse gespreksafgifte'.

Berekening van de effecten van nieuwe afgiftetarieven.

ACM heeft een model gebouwd om in te kunnen schatten wat de gevolgen zijn van de nieuwe maximumtarieven die ACM wil op leggen voor  gespreksafgiftediensten. In dit rapport wordt de berekening toegelicht en de uitkomsten beschreven.