Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel BritNed voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit

BritNed heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd gewijzigde congestiebeheersprocedures goed te keuren. Dit is de manier waarop een netbeheerder omgaat met een tekort aan capaciteit op zijn net.

De wijzigingen gaan over de regels voor het veilen en gebruiken van landsgrensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit. BritNed is de beheerder van de elektriciteitskabel tussen Engeland en Nederland.

De aanleiding voor de wijzigingen

De wijzigingen vloeien voort uit overleg tussen de verschillende transmissienetbeheerders in Europa. Zij hebben gezamenlijk regels voor toewijzing van transportcapaciteit voor de jaar- en maandtransporten vastgesteld (harmonised allocation rules, EU HAR). De transmissienetbeheerders lopen daarmee vooruit op de inwerkingtreding van de Europese Verordening Forward Capacity Allocation (FCA).

Wat wordt er gewijzigd?

Op dit moment bestaan in de EU nationale en regionale verschillen in veilingregels voor lange termijn contracten van grenscapaciteit. Het doel van de EU HAR is om nationale en regionale regels te harmoniseren. Dit leidt tot uniforme regelgeving, meer transparantie en daardoor lagere drempels voor marktpartijen om binnen de EU deel te nemen aan veilingen.

In Nederland leiden de wijzigingen tot wijzigingen in de veilingregels van TenneTen BritNed. De door TenneT ingebrachte documenten staan ook op de website van ACM.

Wilt u reageren op het voorstel van BritNed?

Er heeft een Europese consultatie plaatsgevonden voor de EU HAR. De daar ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij het besluit. Bent u belanghebbend? En wilt u een zienswijze indienen bij ACM? Stuur dan een e-mail naar ACM onder vermelding van zaaknummer 15.0209.27. Dat kan nog tot en met 28 augustus 2015. Ons e-mailadres is secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl.
 

 

Documenten

Voorstel BritNed voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit (PDF - 897.12 KB)
 

Bijlagen

00 BritNed Cover Letter (PDF - 112.35 KB) 02 Annex13 BritNed-HAR (PDF - 369.02 KB) 03 BritNed Access Rules (PDF - 736.97 KB) 04 BritNed Participation Agreement (PDF - 322.63 KB) 05 Consultation BritNed Summary Document (PDF - 266.02 KB) 06 EU HAR ENTSO E Consultation summary document (PDF - 1013.4 KB) 07 Material Change Summary (PDF - 194.45 KB) 08 Rationale of the BSA (Variation from HARS) (PDF - 321.7 KB)