Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit

TenneT heeft een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het goedkeuren van gewijzigde congestiebeheersprocedures. Het wijzigen van deze procedures moet uitmonden in het aanpassen van de veilingregels voor langetermijncontracten bij het grensoverschrijdend transport van elektriciteit. Met het verzoek worden de regels gewijzigd over het veilen en gebruiken van landsgrensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten, de zogenaamde langetermijncontracten.

De aanleiding voor de wijzigingen

De wijzigingen vloeien voort uit overleg tussen de verschillende transmissienetbeheerders in Europa. Zij hebben gezamenlijk regels voor toewijzing van transportcapaciteit voor de jaar- en maandtransporten vastgesteld (harmonised allocation rules, EU HAR). De transmissienetbeheerders lopen daarmee vooruit op de inwerkingtreding van de Europese Verordening Forward Capacity Allocation (FCA).

Wat wordt er gewijzigd?

Op dit moment bestaan in de EU nationale en regionale verschillen in veilingregels voor lange termijn contracten van grenscapaciteit. Het doel van de EU HAR is om nationale en regionale regels te harmoniseren. Dit leidt tot uniforme regelgeving, meer transparantie en daardoor lagere drempels voor marktpartijen om binnen de EU deel te nemen aan veilingen.

De veilingregels stellen marktpartijen in staat om ook met buitenlandse marktpartijen langetermijncontracten af te sluiten. Hierbij is het van belang dat het niveau van financiële zekerheid (“firmness”) zodanig is dat een langetermijncontract met een buitenlandse marktpartij een volwaardige alternatief vormt voor een langetermijncontract met een binnenlandse marktpartij.

Langetermijncontracten zijn voor marktpartijen van belang omdat zij voorspelbare inkomsten en kosten op de lange termijn bevorderen. Producenten kunnen hierdoor investeren in productiecapaciteit. Afnemers, zoals grootverbruikers, hebben meer inzicht in hun toekomstige kosten. Een goed werkende lange termijnmarkt is ook van belang voor consumenten. Indien daar namelijk geen sprake van zou zijn dan zouden de prijzen voor consumenten kunnen stijgen.

Een belangrijke aspect in het voorstel van de EU HAR is de overstap naar financiële transmissierechten op de Nederlands-Belgische grens. Op dit moment worden fysieke transmissierechten op deze grens aangeboden. Dit zal na een introductie van financiële transmissierechten niet meer het geval zijn.Voor een marktpartij betekent een overgang naar financiële transmissierechten dat capaciteit voor gebruik op de grensverbinding niet meer kan worden genomineerd. In plaats daarvan ontvangt de marktpartij het prijsverschil tussen de dag-vooruit markten.

Wilt u reageren op het verzoek van TenneT?

Er heeft een Europese consultatie plaatsgevonden voor de EU HAR. De daar ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij het besluit. Bent u belanghebbend? En wilt u een zienswijze indienen bij ACM over het verzoek van TenneT? Stuur dan een e-mail naar ACM onder vermelding van zaaknummer 15.0730.52. Dat kan nog tot en met 28 augustus 2015. Ons e-mailadres is secretariaat.de@acm.nl

 

Documenten

Voorstel TenneT voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit (PDF - 897.12 KB)
 

Bijlagen

02_EU_HAR_Annex 1 (PDF - 131.01 KB) 03_EU_HAR_Annex 2 CWE (PDF - 209.9 KB) 04_shadow allocation rules (PDF - 627.77 KB) 05_EU_HAR_ENTSO-E_Consultation-summary-document (PDF - 1013.4 KB) 06_Summary_Consultation_relevant_annexes_for_CWE (PDF - 241.26 KB) 07_Summary_Consultation_Shadow allocation rules (PDF - 161.01 KB) 08_Participation agreement_updated after consultation (PDF - 275.46 KB)