Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigde regels veilingen lange termijn capaciteit elektriciteit BritNed

In het besluit van 3 november 2015 keurt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de (i) Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (hierna: EU HAR) en (ii) gewijzigde BritNed Access Rules goed. Op 16 juli 2015 had BritNed Development Limited (hierna: BritNed) daartoe een aanvraag ingediend. Deze beide documenten bevatten congestiebeheersprocedures.

De EU HAR heeft betrekking op de veilingregels voor lange termijn capaciteit. De EU HAR is tot stand gekomen door overleg tussen de verschillende transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie. De EU HAR harmoniseert de veilingregels binnen de Europese Unie verder. Dat past binnen het streven om te komen tot een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt. De EU HAR leidt tot uniforme regelgeving, meer transparantie en daardoor lagere drempels voor marktpartijen om deel te nemen aan deze veilingen.

De BritNed Access Rules zijn gewijzigd om de bepalingen voor veilingen van lange termijn capaciteit eruit te halen, aangezien deze in de EU HAR zijn opgenomen.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Gewijzigde regels veilingen lange termijn capaciteit elektriciteit BritNed (PDF - 10.1 MB)