Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuwe regels voor veilingen lange termijn capaciteit elektriciteit

In het besluit van 2 oktober 2015 keurt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de (i) Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (hierna: EU HAR) en (ii) Shadow Allocation Rules goed. Op 13 juli 2015 had TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) daartoe een aanvraag ingediend. Deze beide documenten bevatten congestiebeheersprocedures.

De EU HAR heeft betrekking op de veilingregels voor lange termijn capaciteit. De EU HAR is tot stand gekomen door overleg tussen de verschillende transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie. De EU HAR harmoniseert de veilingregels binnen de Europese Unie verder. Dat past binnen het streven om te komen tot een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt. De EU HAR leidt tot uniforme regelgeving, meer transparantie en daardoor lagere drempels voor marktpartijen om deel te nemen aan deze veilingen.

De Shadow Allocation Rules voorzien in een fallback procedure indien de prijskoppeling van de dag-vooruitmarkten niet beschikbaar is.

Ook worden in het besluit van 2 oktober 2015 door Netbeheer Nederland voorgestelde wijzigingen van de Netcode Elektriciteit vastgesteld. De wijzigingen van de Netcode hebben als doel om tegenstrijdigheden en overlappingen tussen de EU HAR en Netcode Elektriciteit op te heffen.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Nieuwe regels voor veilingen lange termijn capaciteit elektriciteit (PDF - 13.43 MB)