Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Statkraft op verzoek tot goedkeuring gewijzigde veilingregels voor lange termijn capaciteit elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Statkraft Markets B.V. De zienswijze is ingediend naar aanleiding van het verzoek van TenneT tot goedkeuring van de Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (hierna: EU HAR) en het daarmee samenhangende voorstel tot wijziging van de Netcode Elektriciteit. De EU HAR bevat gewijzigde regels voor veilingen van lange termijn capaciteit.

Wat is het doel van het verzoek tot goedkeuring van de gewijzigde veilingregels en de wijziging van de Netcode?

Het verzoek tot goedkeuring van de EU HAR heeft tot doel om de regionaal verschillende veilingregels van lange termijn capaciteit in de Europese Unie te harmoniseren. Daartoe leggen de transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie de EU HAR ter goedkeuring voor aan hun nationale regulerende instanties. In Nederland legt TenneT de EU HAR ter goedkeuring voor aan ACM. In de Netcode Elektriciteit staan tegenstrijdigheden en overlappingen met de EU HAR. Netbeheer Nederland heeft daarom een voorstel tot wijziging van de Netcode Elektriciteit bij ACM ingediend om deze tegenstrijdigheden en overlappingen te verwijderen.

Wat houdt de zienswijze in?

Statkraft is met name kritisch over de introductie van financiƫle transmissierechten op de Belgisch-Nederlandse grens. Statkraft is van mening dat er door de invoering van financiƫle transmissierechten een mogelijkheid wegvalt om problemen op het gebied van de intradagelijkse handel op de grens op te lossen.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Documenten

Zienswijze Statkraft op verzoek tot goedkeuring gewijzigde veilingregels voor lange termijn capaciteit elektriciteit (PDF - 321.8 KB)