Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

TenneT wijzigt voorstel voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit

Op 31 juli 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van TenneT een gewijzigde versie van de Shadow Allocation Rules ontvangen. De Shadow Allocation Rules zijn eerder op 20 juli 2015 ingediend samen met de harmonised allocation rules (EU HAR). Het verzoek tot goedkeuring van deze documenten is gepubliceerd op de site van ACM en te vinden op de pagina:

De gewijzigde versie van de Shadow Allocation Rules bevat de volgende aanpassingen:

In artikel 3.5 wordt in de laatste zin “and Shadow Allocation Rules” vervangen door: and the annexes as entered into force in accordance with the applicable national regulatory regime, the latter shall prevail.

In artikel 6.4 wordt “parapgraph” vervangen door: paragraph.

Wilt u reageren op het verzoek van TenneT?

Er heeft een Europese consultatie plaatsgevonden voor de EU HAR. De daar ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij het besluit. Bent u belanghebbend? En wilt u een zienswijze indienen bij ACM over het verzoek van TenneT? Stuur dan een e-mail naar ACM onder vermelding van zaaknummer 15.0730.52. Dat kan nog tot en met 28 augustus 2015. Ons e-mailadres is secretariaat.de@acm.nl.

 

Documenten

TenneT wijzigt voorstel voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit (PDF - 634.69 KB)