Kruimelpad

Strategie Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar strategie gepubliceerd. De strategie maakt duidelijk wie ACM is en waar zij voor staat. ACM ziet toe op de naleving van regels voor consumentenbescherming, mededinging en sectorale regulering.

ACM wil een open, onafhankelijke en professionele toezichthouder zijn, die een scherp oog heeft voor wat er speelt in de maatschappij. Het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten is daarbij leidend in haar handelen.

ACM hield in de voorbereiding van de strategienota interviews en rondetafelgesprekken met wetenschappers, ondernemers- en consumentenorganisaties. Een concept van de strategie is op de website geplaatst zodat belangstellenden konden reageren. De inzichten die ACM hiermee verkreeg zijn verwerkt in de definitieve tekst. De ingezonden reacties zijn op deze webpagina te lezen.

Naar aanleiding van de Stroomlijningswet die per 1 augustus 2014 is ingegaan, is de strategie op een aantal punten aangepast.