Kruimelpad

Prioritering van handhavingsonderzoeken door ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan niet alle problemen voor consumenten en bedrijven oplossen. Daarom maken we keuzes. Om te bepalen welke zaken we oppakken, stellen wij onszelf de volgende 3 vragen:

  1. Hoe groot is de schade voor de consument?
  2. Wat is het maatschappelijke belang?
  3. Zijn we in staat om het probleem effectief op te lossen?

Deze 3 criteria hebben we bij de start van ACM in onze strategie vastgesteld.

Inmiddels hebben wij 3 jaar ervaring met het toepassen van deze prioriteringscriteria. In dit document maken we inzichtelijk waarom wij in het ene geval wel en in het andere geval geen handhavingsonderzoek uitvoeren.

Zie ook:

Prioritering van handhavingsonderzoeken (Staatscourant, 18 maart 2016) 

Strategienota ACM