Kruimelpad

Zienswijzen marktpartijen op het ontwerpbesluit vaste en mobiele gespreksafgifte

OPTA heeft op 26 april het ontwerp van het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte gepubliceerd. In dit besluit maakt OPTA haar voornemen bekend om de tarieven voor het afwikkelen van vaste en mobiele telefoongesprekken de komende drie jaar te verlagen.

Marktpartijen, belangenorganisaties en anderen hebben tot en met 7 juni 2010 om op OPTA’s voornemen tot verlaging van de afgiftetarieven te reageren. Dit ontwerpbesluit is ook voorgelegd aan de Europese Commissie. De reacties worden verwerkt in het definitieve besluit.

Het college heeft van de volgende partijen een zienwijze op dit ontwerpbesluit ontvangen: BCPA, BTG, Colt, Hilf, KPN, Lyca, Schiphol Telematics, Tele2, T-Mobile, UPC, Vodafone en Ziggo.