Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze TenneT op ontwerpbesluit codewijziging balancering

28-11-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van TenneT op het ontwerp codebesluit waarmee de ACM zich voorneemt om de code te wijzigen.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering?

Het ontwerp codebesluit gaat over voorwaarden voor elektriciteitsbalancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de EB Verordening verplicht om een voorstel te doen omtrent de voorwaarden voor balancering. Door de code te wijzigen worden de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's) vast gelegd.

Wat houdt de zienswijze van TenneT in?

De zienswijze van TenneT richt zich met name op tekstuele verbeteringen en het aanpassen van verwijzingen. Door de grote omvang van de codewijziging zijn niet alle nodige wijzigingen goed meegenomen in het voorstel.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM, omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar Codes energie wijzigen