Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit codewijziging door elektriciteitsbalancering

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 20 december 2018 een codebesluit genomen betreffende de voorwaarden voor balancering. Dit besluit is gebaseerd op een codevoorstel op grond van artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening).

EB Verordening

Op 18 december 2017 is de EB Verordening in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Wijzigingen besluit

Dit besluit gaat om de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's).

De belangrijkste onderdelen van dit besluit zijn:

  • aanvullingen op de beschrijving van het BRP erkenningsproces, het uitfaseren van de handelserkenning en de expliciete uitsluiting van netbeheerders in het erkenningsproces;
  • definiëring van de BSP rol, en het beschrijven van het erkenningsproces van een BSP;
  • consolideren van bestaande praktijk in de Netcode elektriciteit;
  • de mogelijkheid dat een BSP meerdere BRP's per bieding aanwijst, en het uitbreiden van de secundaire markt voor balanceringscapaciteit;
  • aanpassing van het begripsgebruik, waarmee wordt aangesloten bij de definities uit de GL EB;
  • gewijzigde wijze van berekening van de prijs voor geleverde balanceringsenergie;
  • specificering van saldo onbalans;
  • een vrijstelling van de afzonderlijke inkoop van balanceringscapaciteit voor op- en afregeling.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is in de Staatscourant.

Bekijk het besluit in de Staatscourant op overheid.nl
 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?