Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerpbesluit codewijziging balancering

10-12-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Energie Nederland op het ontwerp codebesluit waarmee de ACM zich voorneemt om de code te wijzigen.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering?

Het ontwerp codebesluit gaat over voorwaarden voor elektriciteitsbalancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de EB Verordening verplicht om een voorstel te doen over de voorwaarden voor balancering. Door de code te wijzigen worden de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's) vastgelegd.

Wat houdt de zienswijze van Energie Nederland in?

De zienswijze van Energie Nederland richt zich met name op de definitie en rol van de BSP en BRP en de mogelijkheid van vermogensbiedingen voor regelvermogen in één richting.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor de ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?