Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beslist: NOS en HMG moeten programmagegevens aan derden leveren

Heden heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) een besluit genomen naar aanleiding van een klacht van de Telegraaf. Vastgesteld is dat de NOS en HMG misbruik maken van hun machtspositie door programmagegevens binnen eigen kring te houden en te weigeren deze aan andere gegadigden, zoals de Telegraaf, ter beschikking te stellen. Daarmee wordt het derden onmogelijk gemaakt om met programmabladen op de markt te komen. De NMa eist dat NOS en HMG de programmagegevens tegen een redelijk tarief ter beschikking stellen.

De NMa stelt partijen tot 15 januari 1999 in de gelegenheid om zelf in onderhandelingen de voorwaarden te bepalen waaronder de programmagegevens ter beschikking zullen komen en de prijs die daarvoor moet worden betaald. Wanneer partijen er onderling niet uitkomen, zal de NMa na 15 januari 1999 tarieven en voorwaarden vaststellen en opleggen, zo nodig versterkt door een dwangsom.

De NMa heeft in het besluit mee laten wegen, dat in de Wet Liberalisering Mediawet (in werking getreden op 1 september 1997) een aantal bijzondere bepalingen ten aanzien van programmagegevens zijn vervallen. Het is de NOS nu toegestaan de programmagegevens aan derden aan te bieden en de bladen van de omroepverenigingen zijn niet meer aan restricties gebonden. Ook voor HMG gelden de regels van de vrije markt.

De situatie in Nederland is op het ogenblik zo, dat de uitgevers van dagbladen de programmagegevens telkens voor één dag (c.q. weekend) kunnen krijgen, maar dat NOS en HMG de gegevens voor een week alleen onderling uitwisselen ten behoeve van het Veronicablad en de omroepgidsen van de publieke omroepverenigingen.

Tot nu toe hebben de NOS en HMG geweigerd hun programmagegevens beschikbaar te stellen aan de Telegraaf. De Telegraaf heeft deze zaak begin dit jaar bij de NMa aangemeld, aangezien de NOS en HMG hiermee volgens de Telegraaf misbruik maken van hun monopoliepositie. Het oordeel van de NMa bevestigt dit.