Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa ziet af van nieuw onderzoek naar tarief programmagegevens

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden opnieuw een stap gezet in de zaak van de programmagegevens. Dit is de zaak van De Telegraaf versus NOS en HMG over de levering van de programmagegevens voor een wekelijkse publicatie. De Rechtbank Rotterdam had de NMa eerder opgedragen opnieuw te besluiten op het bezwaar van HMG. De NMa moest zich van de Rechtbank uitspreken over de vraag of de prijs die HMG aan De Telegraaf vraagt voor de levering van haar programmagegevens onredelijk hoog is. De NMa stelt zich echter op het standpunt dat zij zich niet hoeft uit te spreken over de redelijkheid van het gevraagde tarief, omdat de zaak gaat over leveringsweigering en niet over excessieve tarieven. De NMa heeft daarom hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Rechtbank; deze procedure loopt nu bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Voor het in opdracht van de Rechtbank opnieuw genomen besluit heeft de NMa geen nader onderzoek verricht naar de excessiviteit van het gevraagde tarief, onder andere omdat de prijs die HMG thans vraagt op het eerste gezicht niet zodanig hoog lijkt te zijn dat het bijvoorbeeld de toetreding van De Telegraaf tot de markt voor wekelijkse programmabladen onmogelijk maakt. Het bezwaar van HMG is daarom nu gegrond verklaard.