Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NOS moet programmagegevens leveren

De rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in zaak 1 van de NMa. Hierin heeft zij bepaald dat de NOS de programmagegevens van de bij haar aangesloten publieke omroepen tegen een redelijke vergoeding moet leveren aan derden, zoals De Telegraaf. De rechtbank Rotterdam heeft vandaag het gelijkluidende besluit van de NMa van 3 oktober 2001 ten aanzien van de NOS bevestigd.

Het besluit van de NMa had eveneens betrekking op HMG. Dit gedeelte van het besluit kon evenwel geen stand houden. Ten aanzien van HMG oordeelde de rechtbank namelijk dat van een weigering om te leveren niet is gebleken, nu HMG tijdens de procedure bij de NMa aan De Telegraaf reeds een aanbod tot levering heeft gedaan. De zaak van HMG is terugverwezen naar de NMa, die nu moet beslissen of de indertijd door HMG geboden prijs als een redelijke prijs kan worden beschouwd.

Meer informatie over deze uitspraak

Volledige uitspraak van de Rechtbank Rotterdam