Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa dwingt met dwangsom levering programmagegevens af

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit(NMa) heeft heden besloten NOS en HMG te gelasten de programmagegevens te leveren aan de Telegraaf. NOS en HMG krijgen vier maanden de tijd om dat te organiseren. Leveren zij dan nog niet, dan moeten zij een dwangsom betalen, tenzij het niet-leveren het gevolg is van een weigering van de Telegraaf een niet onredelijk aanbod te accepteren. De dwangsom bedraagt voor zowel NOS als HMG ƒ50.000 (vijfigduizend gulden) voor iedere week van niet-levering tot een maximum van ƒ2.500.000 (tweeënhalf miljoen gulden) per jaar en ƒ5.000.000 (vijf miljoen gulden) in totaal.

Tot nu toe hebben de NOS en HMG geen overeenstemming met de Telegraaf bereikt over levering van de programmagegevens. Ook niet nadat de NMa eerder naar aanleiding van een klacht van de Telegraaf had vastgesteld dat NOS en HMG misbruik maken van hun machtspositie door programmagegevens binnen eigen kring te houden en te weigeren deze aan andere gegadigden beschikbaar te stellen. Het gaat om overzichten van alle Nederlandse radio- en televisieprogramma's voor gebruik in een programmablad.

In zijn besluit van 10 september 1998 heeft de d-g NMa de partijen de gelegenheid geboden om in vrijwillige onderhandelingen de voorwaarden te bepalen waaronder de programmagegevens ter beschikking zouden komen en tegen welke prijs. Toen bleek dat ze er onderling niet uitkwamen, zijn de mogelijkheden afgetast om een definitieve oplossing te forceren. Omdat de NMa er de voorkeur aan geeft de markt haar werk te laten doen, is er een evenwicht gezocht tussen vrije marktwerking en effectieve dwang.

Ook als NOS en HMG in bezwaar en beroep gaan, mogen zij de uitkomst daarvan niet afwachten voordat ze moeten beginnen met het leveren van de gegevens (aan bezwaar en beroep is schorsende werking onthouden). Hiermee wordt een einde gemaakt aan het decennia oude monopolie van de omroepbladen.