Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa niet akkoord met beperkingen die NOS aan Veronicagids oplegt

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten het ontheffingsverzoek af te wijzen voor de overeenkomst die de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft gesloten met de Holland Media Groep (HMG) en Veronicablad voor programmagegevens. In deze overeenkomst is vastgelegd, dat NOS en HMG hun programmagegevens onderling uitwisselen. De overeenkomst verplicht Veronicablad ertoe zich te houden aan een aantal beperkingen die ook gelden voor de programmabladen van de publieke omroepen.

De beperkingen die in de overeenkomst zijn opgenomen hebben betrekking op de inhoud van het blad, de uitgifte, de distributie en promotie. Een voorbeeld hiervan is de eis dat niet meer dan 25% van de inhoud van het blad betrekking mag hebben op niet aan de programma's gerelateerde informatie. De NMa heeft als zodanig geen bezwaar tegen het feit dat NOS en HMG hun programmagegevens uitwisselen. De NMa is van oordeel dat de in de overeenkomst opgenomen beperkingen Veronicablad de mogelijkheid ontneemt om zelfstandig haar ondernemingsstrategie te bepalen. Er is geen noodzaak voor de beperkingen die NOS aan Veronicablad oplegt en die tevens gelden voor alle wekelijkse programmabladen in Nederland. Ook de consument heeft hier geen baat bij. Vanwege de beperkingen verleent de NMa geen ontheffing voor deze overeenkomst. Omdat de NOS aangaf dat het Commissariaat voor de Media de overeenkomst zou hebben goedgekeurd, is het besluit op dat punt afgestemd met het Commissariaat.