Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tweede beslissing op bezwaar HMG na uitspraak CCb 1 april 2004

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 11 december 2002 de d-g NMa opgedragen de stelling dat sprake is van misbruik door het vragen van onredelijk hoge prijzen voor programmagegevens door HMG, te onderbouwen met bewijs. Omdat de d-g NMa meent dat een dergelijke bewijsopdracht niet bij hem hoort te liggen, heeft hij tegen dit onderdeel van de uitspraak hoger beroep aangetekend. Het CBb heeft dit hoger beroep bij haar uitspraak van 7 mei 2004 ongegrond verklaard en de uitspraak van de Rechtbank bevestigd. In deze tweede beslissing op het bezwaar van HMG staat het laatste tariefvoorstel van HMG aan De Telegraaf ter beoordeling. De d-g NMa benadrukt dat de onderhavige zaak aanhangig is gemaakt als een leveringsweigering. Gelet op de bewijsopdracht dient de d-g NMa de excessiviteit van het laatste tariefvoorstel van HMG aan De Telegraaf te beoordelen. De d-g NMa acht zich daartoe niet in staat op basis het onderliggende dossier. De d-g NMa ziet ook geen reden om een omvangrijk en kostbaar onderzoek naar de excessiviteit van het tarief te starten, zulks gelet op het (toen nog) aanhangige hoger beroep en het feit dat er geen sprake is van additionele omstandigheden, zoals toetredingsproblemen als gevolg van het voorliggende tarief. De d-g NMa verklaart het bezwaar van HMG tegen zijn besluit van 16 februari 2000 gegrond, voor zover dit besluit is gericht tot HMG.

 

Bijlagen

Tweede beslissing op bezwaar in zaak 1 (PDF - 114.66 KB) Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet in zaak 1 (PDF - 635.23 KB)