Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa concludeert: NOS en HMG weigeren ten onrechte programmagegevens te verstrekken

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft een rapport opgemaakt inzake de klacht van De Telegraaf tegen de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Holland Media Groep S.A. (HMG) inzake de weigering om programmagegevens ter beschikking te stellen. In dit rapport komt de NMa tot de voorlopige conclusie, dat de weigering van de NOS en HMG om wekelijkse programma-overzichten aan De Telegraaf of vergelijkbare derden te verstrekken in strijd is met de Mededingingswet, aangezien zij hiermee misbruik maken van hun economische machtspositie. Hiermee schermen NOS en HMG de markt af tegen concurrentie door derden en bevoordelen zij de bestaande programmabladen van de publieke omroepen en Veronica Blad.Ook de beperkingen die aan Veronica Blad worden opgelegd inzake de inhoud en promotie van het blad zijn volgens de NMa in strijd met de mededinging, aangezien hierdoor de vrije concurrentie wordt belemmerd. Deze beperkingen liggen vast in de licentie-overeenkomst tussen NOS, HMG en Veronica Blad. Het beroep dat de NOS doet op het feit dat de Mededingingswet op haar gedragingen niet van toepassing is omdat de taken van de NOS gericht zijn op een algemeen belang wijst de NMa van de hand.

NOS en HMG kunnen hun visie geven op de voorlopige conclusie van de NMa in een hoorzitting. Vervolgens zal de NMa haar definitieve oordeel vellen.