Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie marktanalyse ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken

Waarom deze consultatie?

ACM heeft onderzoek gedaan naar de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken. Het gaat hier om glasvezelaansluitingen naar bedrijfslocaties (Fiber-to-the-office).

De resultaten van dit onderzoek heeft ACM in een ontwerpbesluit opgenomen. In het ontwerpbesluit komt ACM tot de conclusie dat KPN de grootste aanbieder is op de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken.

ACM heeft niet kunnen vaststellen dat KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Met deze conclusie ziet ACM dan ook geen aanleiding om de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken te reguleren. Daarmee blijft de markt ongereguleerd. Deze markt was voorgaande jaren ook al niet gereguleerd; het ontwerpbesluit handhaaft de huidige situatie.

Reacties welkom tot 20 mei 2016

Heeft uw organisatie belang bij het ontwerpbesluit? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op het ontwerpbesluit. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een definitief besluit neemt. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 20 mei 2016.

Hoe kan ik reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag  “Marktanalysebesluit FttO”

per e-mail: FttO2015-MA [at] acm [punt] nl (FttO2015-MA[at]acm[dot]nl)

per post:
Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is.

Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

Retailanalyses

In het ontwerpbesluit wordt verwezen naar Annex B uit het Marktanalysebesluit ontbundelde toegang van 17 december 2015. Deze Annex vindt u onder het kopje Bijlagen.

Voor het ontwerpbesluit Marktanalysebesluit FttO is gebruikgemaakt van de onderzoeken onder het kopje 'Zie ook'.

 

Documenten

Consultatie marktanalyse ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (PDF - 1.62 MB)
 

Bijlagen

Annex B - Retail analyses (PDF - 1.92 MB)