Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM biedt de marktanalyse zakelijk glas aan bij Europese Commissie

Besluit wordt definitief na reactie van Europese Commissie

ACM biedt een aangepast ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken samen met de Nota van Bevindingen bij de Europese Commissie aan. De Europese Commissie heeft vier weken om hier op te reageren. Nadat ACM de reactie van de Commissie heeft ontvangen, publiceert zij het definitieve marktanalysebesluit voor de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken.

Wat ging vooraf?

ACM heeft op 7 april 2016 het ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken gepubliceerd. Reacties van marktpartijen hebben geresulteerd in kleine aanpassingen.

Waar draait het besluit om?

In het ontwerpbesluit komt ACM tot de conclusie dat KPN de grootste aanbieder is op de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken. ACM heeft niet kunnen vaststellen dat KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Met deze conclusie ziet ACM dan ook geen aanleiding om de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken te reguleren. Daarmee blijft de markt ongereguleerd. Deze markt was voorgaande jaren ook al niet gereguleerd; het ontwerpbesluit handhaaft de huidige situatie.

Acht reacties op conceptmarktanalysebesluit

Partijen konden op dit besluit reageren. Acht partijen hebben een zienswijze ingediend. ACM heeft de zienswijzen van marktpartijen uitvoerig bestudeerd. ACM geeft haar reactie op de zienswijzen in de zogenaamde ‘Nota van Bevindingen’. Op een enkel punt heeft ACM aanleiding gezien het ontwerpbesluit aan te passen.

 

Documenten

ACM biedt de marktanalyse zakelijk glas aan bij Europese Commissie (PDF - 1.44 MB)