Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktanalyse FttO

Wat staat er in het besluit?

In het marktanalysebesluit komt ACM tot de conclusie dat KPN de grootste aanbieder is op de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken. ACM heeft niet kunnen vaststellen dat KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Met deze conclusie ziet ACM dan ook geen aanleiding om de markt voor ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken te reguleren. Deze markt was voorgaande jaren ook  niet gereguleerd; het ontwerpbesluit handhaaft de huidige situatie.

Wat ging vooraf?

Aan het besluit is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. ACM heeft op 7 april 2016 het ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken gepubliceerd. Reacties van marktpartijen hebben geresulteerd in enkele aanpassingen. Vervolgens is het ontwerpbesluit op 30 juni 2016 genotificeerd bij de Europese Commissie. De Commissie  heeft een opmerking gemaakt over de afstemming van de verschillende marktanalyses van ACM. Een reactie van ACM hierop is in het definitieve besluit verwerkt.

 

Documenten

Marktanalyse FttO (PDF - 1.98 MB)