Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Opmerkingen Europese Commissie over marktanalyse zakelijk glas

01-09-2016

ACM heeft het ontwerpbesluit marktanalyse zakelijk glas ter notificatie aan de Europese Commissie aangeboden. Deze notificatie is op grond van de Telecommunicatiewet verplicht. De Commissie heeft geen inhoudelijke opmerkingen en beperkt zich tot een procedurele opmerking. Deze procedurele opmerking heeft betrekking op de samenhang van de verschillende telecommarkten die ACM uitvoert die naar het oordeel van de Commissie maken dat de analyses tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd.