Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACM verzoek TenneT goedkeuring veilingregels lange termijn capaciteit

In het besluit van 13 oktober 2016 keurt de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) de gewijzigde veilingregels voor lange termijn toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit (Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (hierna: EU HAR) goed. Op 15 juli 2016 heeft TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) daartoe een verzoek ingediend.

Vorig jaar heeft ACM bij besluit van 2 oktober 2015 de door Tennet ingediende EU HAR met bijlagen goedgekeurd. Dit betrof een vrijwillige vroegtijdige implementatie van de beoogde Europese Verordening voor Forward Capacity Allocation en meer specifiek de verplichting op grond van artikel 51 daarvan om een voorstel voor veilingregels voor lange termijn capaciteit in te dienen. De EU HAR is tot stand gekomen door overleg tussen de verschillende transmissiesysteembeheerders in de Europese Unie. De EU HAR harmoniseert de veilingregels binnen de Europese Unie verder.

De hoofdtekst van de EU HAR is nu gewijzigd met als doel de EU HAR nog verder in lijn te brengen met de beoogde Verordening voor Forward Capacity Allocation. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op de vergoedingen, vastheid (firmness) en de compensatie inzake lange termijn transmissierechten. Onlangs is bekend geworden dat de Verordening voor Forward Capacity Allocation in werking treedt op 17 oktober 2016. Door deze aanpassing van de EU HAR die nog een vroegtijdige vrijwillige implementatie betreft, is er voor gezorgd dat de gewijzigde regels al van toepassing zijn vanaf de veilingen van lange termijn transmissierechten voor het jaar 2017.

Op grond van de FCA Verordening zal TenneT uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding een nieuwe versie van de EU HAR ter goedkeuring moeten voorleggen aan ACM.

 

Documenten

Besluit ACM verzoek TenneT goedkeuring veilingregels lange termijn capaciteit (PDF - 1.94 MB)