Kruimelpad

Besluit op bezwaar: ACM handhaaft FTR’s grens Nederland-België.

Bij besluit op bezwaar handhaaft ACM de veiling van lange termijn financiële transmissierechten (FTR’s) op de grens met België.

Bij besluit van 2 oktober 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) de gewijzigde veilingregels voor lange termijn toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit (Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (hierna: EU HAR) goedgekeurd. Onderdeel hiervan is de invoering van financiële transmissierechten op de Nederlands-Belgische grens. Hiertegen is bezwaar gemaakt door de Vereniging Energie-Nederland. ACM heeft nader onderzoek laten verrichten door onderzoeksbureau Frontier. Met inachtneming van het bezwaarschrift en het onderzoeksrapport van Frontier (zie link) is besloten de veiling van financiële transmissierechten te handhaven.