Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad Bescherming online consument

De leidraad bescherming online consument is vernieuwd. Lees de vernieuwde leidraad.

Bedrijven zijn online steeds beter in staat consumenten te sturen in hun keuzes en aankopen. Zij zetten allerlei tactieken in om het online gedrag van consumenten te beïnvloeden. Waar gaat verleiden over in misleiden? De beantwoording van deze vraag staat centraal in de leidraad, die na consultatie nu definitief is geworden. Hiermee geeft de ACM concreet invulling aan de norm voor online misleiding. Dit is ook de norm die de ACM vanaf nu hanteert in haar handhaving.

De belangrijkste regels en uitgangspunten heeft de ACM in de samenvatting nog eens kort en duidelijk op een rij gezet. Ondernemers die een website, game of app ontwikkelen kunnen dit document als hulpmiddel gebruiken.