Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

WhatsApp informeert voortaan duidelijk over wijziging voorwaarden na EU-actie

EU-consumententoezichthouders: WhatsApp informeert voortaan duidelijk over wijziging voorwaarden

WhatsApp gaat gebruikers van zijn berichtenapp voortaan duidelijk informeren over wijzigingen die het bedrijf doorvoert in zijn algemene voorwaarden. Het bedrijf gaat gebruikers melden wat precies de wijzigingen zijn, en wat de gevolgen van die wijzigingen zijn. Daarnaast zal WhatsApp het gebruikers makkelijk maken om gewijzigde voorwaarden te weigeren. Het bedrijf zal dan duidelijk zijn over de gevolgen die dat heeft, bijvoorbeeld dat je dan geen gebruik meer kunt maken van de dienst. Dit is het resultaat van de gesprekken die de Europese consumententoezichthouders en de Europese Commissie, onder leiding van de Zweedse en de Ierse toezichthouder, met het bedrijf hebben gevoerd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een van de toezichthouders die heeft bijgedragen aan dit resultaat.

Een van de vragen die gebruikers zich stelden bij een vorige wijziging van de voorwaarden van de app, was of bij het accepteren van de voorwaarden hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gedeeld zouden worden met Meta, het moederbedrijf van Whatsapp, Facebook en Instagram, of derden. Hiervan heeft WhatsApp nu verduidelijkt dat dit niet het geval is.

WhatsApp heeft ook concrete toezeggingen gedaan voor toekomstige wijzigingen van de voorwaarden. Het aanbod om de gewijzigde voorwaarden te accepteren of te weigeren moet even duidelijk zijn. Daarnaast zal WhatsApp bij het aanbod een samenvatting geven van de wijzigingen, zo nodig met links naar extra informatie. Verder moet de gebruiker zijn keuze kunnen uitstellen, als de keuze op dat moment niet uitkomt.

Digitale economie

Digitale economie is voor de ACM in 2023 een belangrijk onderwerp. Consumenten moeten met vertrouwen kunnen deelnemen aan de digitale economie en worden beschermd tegen risico’s zoals voor ongewenste beïnvloeding. Online dienstverleners moeten eerlijke voorwaarden hanteren richting hun klanten. Tegen partijen die misleidende en/of agressieve praktijken hanteren treden we op.

Europese samenwerking

Acht Europese nationale consumentenbonden, waaronder de Nederlandse Consumentenbond, hebben verzocht om aanpak van deze praktijken. De nationale consumentenautoriteiten van de lidstaten van de EU en de Europese Commissie werken nauw samen in het Consumer Protection Cooperation (CPC) Network. Deze samenwerkende toezichthouders hebben deze verzoeken opgepakt. De resultaten gelden in heel Europa.