Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM waarschuwt voor agressieve en misleidende verkooppraktijk Perfectionbody

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de agressieve en misleidende verkoop- en incassopraktijk van Perfectionbody. Perfectionbody biedt online verzorgingsproducten, zoals een anti-aging crème, aan consumenten aan. Consumenten worden via advertenties op social media verleid om een proefpakket ‘gratis’ te proberen, waarvoor zij wel € 2,95 verzendkosten moeten betalen. Als de consument het product na ontvangst niet binnen 14 dagen retourneert, moet hij 58 euro betalen. Doet hij dat niet, dan volgen er aanmaningen waarin incassokosten zijn opgenomen en met een deurwaarder wordt gedreigd. Om te voorkomen dat meer consumenten gedupeerd worden, waarschuwt de ACM voor dit bedrijf.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij waarschuwen consumenten tegen de agressieve en misleidende praktijken van Perfectionbody. Iets aanprijzen als gratis om later via een omweg betaling af te dwingen en met incasso te dreigen, is in strijd met de regels die consumenten beschermen. Wij roepen consumenten op niet te betalen, want zij zijn dit niet verplicht. Als een bedrijf iets aanbiedt als gratis is het ook gratis.”

Consumenten worden vooraf onvoldoende geïnformeerd over de voorwaarden die het bedrijf stelt, namelijk dat zij na ontvangst het product binnen 14 dagen terug moeten sturen om niet aan een koop vast te zitten. Omdat de consument dit niet wist, maar wel werd gelokt met de vermelding van ‘gratis’ kan het bedrijf vervolgens niet zo maar € 58,00 in rekening brengen en vervolgens op agressieve wijze de consumenten dwingen tot betaling.

De ACM blijft deze zaak nauwlettend in de gaten houden, onder andere aan de hand van meldingen van consumenten. Als het bedrijf niet stopt met deze praktijk kan de ACM het bedrijf een boete of een last onder dwangsom opleggen.

Wat kan de consument zelf doen?

Omdat het bedrijf misleidend en agressief te werk gaat, zijn consumenten niet gebonden aan hun aankoop. Zij hoeven daarvoor ook niet te betalen. De producten mogen zij kosteloos behouden na betaling van de verzendkosten. Zij hoeven daarover niet in discussie te gaan met Perfectionbody. Voor advies kunnen zij bellen met ACM ConsuWijzer, waar zij ook hun ervaringen kunnen melden.

Bescherming online consument

Het is belangrijk dat de consument met vertrouwen online zijn aankopen kan doen. De laatste maanden ziet de ACM weer meer meldingen over online misleiding, zoals met ‘gratis’ proefproducten. Om de online consument beter te beschermen en bedrijven uitleg over de spelregels te geven heeft de ACM de Leidraad bescherming online consument opgesteld.