Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

AliExpress past voorwaarden aan ten gunste van consumenten na actie ACM

Platform AliExpress heeft zijn algemene voorwaarden aangepast. Dit is gebeurd na een actie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), in samenwerking met de Europese Commissie. De andere Europese toezichthouders verenigd in de Consumer Protection Cooperation (CPC) zijn regelmatig op de hoogte gehouden.

AliExpress heeft algemene voorwaarden verder verduidelijkt voor Europese consumenten. De nieuwe voorwaarden gelden voor alle aankopen die via het platform worden gedaan. De rechten en plichten van het platform en de consument zijn nu meer in balans. Eerder paste AliExpress zijn Europese websites al aan om ze meer in lijn te brengen met de regels die consumenten beschermen, onder andere met een speciale informatiepagina over de rechten van Europese consumenten. Ook werden de algemene voorwaarden al meer in lijn gebracht met de geldende regels door in de voorwaarden nadrukkelijk te verwijzen naar die geldende regels.

Nu is in de voorwaarden verduidelijkt dat Europese consumenten voor het beslechten van een geschil met de verkoper altijd terecht kunnen bij een rechtbank in hun eigen land en niet meer in Hong Kong. Ook staat in de voorwaarden dat de webwinkel consumenten tijdig informeert over wijzigingen in de algemene voorwaarden. De rechten van consumenten staan duidelijker omschreven, zoals het recht op ontbinding en geld terug.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Wij vinden het belangrijk dat consumenten met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Ook bij buitenlandse webwinkels en platformen. Met deze aanpassingen worden consumenten beter beschermd als er sprake is van een probleem. Dit is goed voor consumenten en maakt de concurrentie met andere platforms en webwinkels eerlijker. Wij zijn dan ook tevreden met de aanpassingen.”

Wat was er aan de hand?

AliExpress is een bekend verkoopplatform, gevestigd te Singapore, dat zich onder andere met zijn Nederlandse webwinkel richt op Nederlandse consumenten. Dat betekent dat het zich moet houden aan de regels die in de EU gelden voor online verkoop.

Het bedrijf hanteert algemene voorwaarden – de ‘kleine lettertjes’- die gelden bij alle aankopen die consumenten op het platform doen. Deze bevatte bepalingen die niet geheel in lijn waren met de regels die consumenten beschermen. Na actie van ACM heeft AliExpress wijzigingen doorgevoerd: 

  • De algemene voorwaarden worden nu direct op de homepage met een link vermeld;
  • Voor een geschil met de verkoper kan de consument nu bij de rechter in eigen land terecht in plaats van in Hong Kong;
  • Bijkomende kosten als BTW en douanekosten worden voorafgaand aan de aankoop vermeld;
  • Als het platform de overeenkomst ontbindt, heeft de consument in principe recht op zijn geld terug;
  • Op de website en in de voorwaarden wordt uitgelegd hoe de consument zijn account kan opzeggen;
  • Als consumenten in hun land extra worden beschermd, bijvoorbeeld op het gebied van garantie of recht op herroeping, gaan die regels voor;
  • Consument wordt vooraf geïnformeerd over wijzigingen in de algemene voorwaarden en kan dan zijn overeenkomst met het platform beëindigen.

Ten slotte heeft AliExpress de algemene voorwaarden voor Nederlandse consumenten in het Nederlands opgesteld. 

Algemene voorwaarden

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden die gelden bij alle verkopen aan consumenten. Hierin zijn een aantal standaard randvoorwaarden vastgelegd. Deze mogen geen onredelijke bepalingen bevatten die consumenten in een achterstandspositie plaatsen ten opzichte van de bedrijven. Ook moeten ze in duidelijke taal zijn opgesteld en toegankelijk gepresenteerd worden. Ze mogen niet zomaar tussentijds worden aangepast. Bij een aanpassing die in het nadeel van de consument is, moet deze de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden.

Digitale economie

De digitale economie is ook in 2022 een agendathema voor de ACM. Uitgangspunt van het toezicht is dat mensen en bedrijven profiteren van de voordelen van de digitale economie. Platformaanbieders spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de rechten van consumenten.