Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluiten methoden van toerekening VMT en Extra heffing ProRail

De ACM neemt twee besluiten over de methoden van toerekening die ProRail hanteert voor het bepalen van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket (VMT) en de extra heffing in de zin van artikel 62 en 63 van de Spoorwegwet.

Zowel de VMT als de extra heffing worden door ProRail in rekening gebracht bij vervoerders die gebruik maken van het Nederlandse spoor. Voordat ProRail de vergoeding en de extra heffing mag opleggen dient de ACM goedkeuring te verlenen aan beide methoden van toerekening.

Besluit vergoeding minimumtoegangspakket (VMT)

De ACM keurt de methode van toerekening goed voor een periode van drie jaar, in plaats van vijf jaar zoals verzocht door ProRail. De goedkeuringsperiode is 15 december 2019 tot en met 11 december 2022. Daarnaast worden er voorwaarden verbonden aan de goedkeuring. ProRail dient een aantal kostensplitsingen transparant te maken alvorens de methode toegepast kan worden.

Besluit extra heffing

De methode van toerekening van de extra heffing wordt door de ACM goedgekeurd voor een periode van vijf jaar, vanaf 15 december 2019 tot en met 8 december 2024.

 

Documenten

ProRail methode van toerekening extra heffing (PDF - 372.09 KB) ProRail methode voor toerekening VMT (PDF - 1.73 MB)
 

Extra heffing

Besluit ACM methode van toerekening extra heffing ProRail (PDF - 856.04 KB) Significance rapport market can bear test (PDF - 13.14 MB) ProRail zienswijze ontwerpbesluit extra heffing (PDF - 1.32 MB) Zienswijze DB Cargo ontwerpbesluit extra heffing (PDF - 2.02 MB) Oplegbrief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagkrachtmeting (PDF - 287.58 KB) Oplegbrief ProRail herziene aanvraag MCB (PDF - 195.7 KB)

VMT

ACM besluit vergoeding minimumtoegangspakket ProRail (PDF - 930.32 KB) Rapport variabiliteit resterende systemen (PDF - 1.75 MB) Zienswijze DB Cargo ontwerpbesluit VMT (PDF - 2.96 MB) Zienswijze NS ontwerpbesluit VMT+extra heffing (PDF - 1.7 MB) Oplegbrief aanvraag ProRail goedkeuring KTS (PDF - 526.68 KB) Zienswijze ProRail ontwerpbesluit VMT (PDF - 2.18 MB) Zienswijze RailGood ontwerpbesluiten VMT+extra heffing (PDF - 2.78 MB)