Kruimelpad

Besluit

Besluit gebruiksvergoeding spoor 2015 en 2016 (deel II)

26-11-2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beoordeelt in dit besluit of ProRail voldoet aan de wettelijke eisen voor de tarieven die zij rekent aan spoorvervoerders. Welk deel van de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen van het spoor beschouwt ProRail als variabel? Dit is relevante informatie, omdat de wet bepaalt dat ProRail alleen de variabele kosten in rekening mag brengen aan spoorvervoerders.

Wat is de aanleiding voor dit besluit?

Aanleiding voor dit ACM-besluit is een klacht van de spoorvervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia over die tarieven. ACM oordeelde op 2 juli 2015 al eerder over die klacht. Toen constateerde ACM dat ProRail onvoldoende duidelijk had gemaakt welk deel van de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen van het spoor variabel is. ACM droeg ProRail toen op een voldoende duidelijke en deugdelijke motivering vast te stellen en die opnieuw ter beoordeling aan ACM voor te leggen.

Wat is het oordeel van ACM?

ACM vindt de motivering van ProRail op veel onderdelen nu wel voldoende. Op enkele onderdelen acht ACM de motivering echter nog steeds onvoldoende. Het gaat om de percentages variabele onderhoudskosten van onderdelen van het spoor. Voorbeelden van deze spooronderdelen zijn overwegbevloering, overwegbeveiliging, bruggen en tunnels. Het gaat om ongeveer € 20 miljoen per jaar onvoldoende onderbouwde variabele onderhoudskosten. In totaal brengt ProRail ongeveer € 330 miljoen per jaar in rekening aan spoorvervoerders. ProRail dient de motivering op de onderdelen die niet voldoende zijn te verbeteren en uiterlijk 1 juni 2016 opnieuw aan ACM voor te leggen.

Dit besluit is op 16 november 2015 aan FMN en ProRail toegezonden. De beroepstermijn geldt dan ook vanaf die datum.

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook