Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit over methode extra heffing ProRail 2025-2029 ter consultatie

ProRail heeft in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe methode opgesteld voor het berekenen van een extra heffing voor de periode 2025 tot en met 2029. De extra heffing is een onderdeel van de gebruiksvergoeding die ProRail in rekening kan brengen bij spoorvervoerders.

ProRail heeft de ACM op 1 maart 2023 verzocht om de nieuwe berekeningsmethode methode goed te keuren.

Wat is de extra heffing?

Met de extra heffing mag ProRail (een deel van) zijn vaste kosten in rekening brengen bij vervoerders. Daartoe moet elk type spoorvervoer worden ingedeeld in specifieke marktsegmenten. Per marktsegment kan een extra heffing in rekening worden gebracht die dat marktsegment kan dragen. De methode definieert een marktsegment spoorgoederenvervoer en een aantal marktsegmenten voor passagiersvervoer over spoor.

Oordeel van ACM

De ACM concludeert dat zij niet kan vaststellen dat in de methode opgenomen prijselasticiteit voor goederenvervoer betrouwbaar is. Dit betekent dat de ACM niet kan vaststellen dat de methode extra heffingen berekent die een juiste weerspiegeling zijn van de relatieve draagkracht van de verschillende marktsegmenten. De ACM kan daarmee niet vaststellen dat wordt voldaan aan de wettelijke eis dat sprake moet zijn van extra heffingen die de markt kan dragen. De ACM kan daarom de methode niet goedkeuren. Aan de andere onderdelen van de beoordeling komt de ACM niet toe.

Consultatie

De ACM nodigt belanghebbenden uit om hun zienswijze op het ontwerpbesluit te geven. Gelet op het feit dat de ACM in het ontwerpbesluit geen goedkeuring geeft aan de methode die ProRail voorstelt, is de ACM geïnteresseerd of marktpartijen alternatieven zien voor de keuze van marktsegmenten en de manier om op betrouwbare wijze een extra heffing naar draagkracht van de marksegmenten vast te stellen.

Belanghebbenden kunnen tot en met 12 juli 2023 hun zienswijze geven via een e-mail naar: %20spoor [at] acm [punt] nl (spoor[at]acm[dot]nl). Indien delen van uw reactie vertrouwelijk zijn, verzoekt de ACM u om dat duidelijk aan te geven.

 

Documenten

Ontwerpbesluit over methode extra heffing ProRail 2025-2029 ter consultatie (PDF - 170.17 KB) Methode van toerekening extra heffing 2025-2029 ProRail (PDF - 307.64 KB) Rapport Significance (PDF - 1.15 MB)