Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie besluiten methoden van toerekening VMT en extra heffing ProRail

Start consultatie

De ACM start de consultatie van twee ontwerpbesluiten over de methoden van toerekening die ProRail hanteert voor het bepalen van de vergoeding voor het minimumtoegangspakket (VMT) en de extra heffing in de zin van artikel 62 en 63 van de Spoorwegwet.

Zowel de VMT als de extra heffing worden door ProRail in rekening gebracht bij vervoerders die gebruik maken van het Nederlandse spoor. Voordat ProRail de vergoeding en de extra heffing mag opleggen dient de ACM goedkeuring te verlenen aan beide methoden van toerekening.

Ontwerpbesluit vergoeding minimumtoegangspakket (VMT)

De ACM keurt deze methode van toerekening goed voor een periode van drie jaar, in plaats van vijf jaar zoals verzocht door ProRail. De goedkeuringsperiode is 13 december 2019 tot en met 11 december 2022. Daarnaast worden er voorwaarden verbonden aan de goedkeuring. ProRail dient een aantal kostensplitsingen transparant te maken alvorens de methode toegepast kan worden.

Ontwerpbesluit extra heffing

De methode van toerekening van de extra heffing wordt door de ACM goedgekeurd voor een periode van vijf jaar, vanaf 2020 tot en met 2024.

Inzage

De ontwerpbesluiten, de methoden van toerekening en andere daarop betrekking hebbende documenten liggen gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage ten kantore van de ACM, op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Indien u inzage wenst, kunt u contact opnemen met Armin Kiani Amnieh (Armin [punt] Kiani [punt] Amnieh [at] acm [punt] nl) of Nancy Kragt-Kazan (Nancy [punt] Kragt-Kazan [at] acm [punt] nl).

Zienswijze

Wilt u reageren op deze ontwerpbesluiten?

Tot en met 31 juli 2018 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen.

Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend per e-mail naar: consultatieKTS [at] acm [punt] nl (consultatieKTS[at]acm[dot]nl) of per post naar: Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar gemaakt worden. Hiervoor kan tevens contact opgenomen worden met consultatieKTS [at] acm [punt] nl (consultatieKTS[at]acm[dot]nl).

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt de ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Daarbij dient u zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen.

Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal de ACM de ontvangen zienswijzen inventariseren en beoordelen of deze moeten leiden tot wijziging van de ontwerpbesluiten.

U vindt de ontwerpbesluiten hieronder.

 

Documenten

Ontwerpbesluit methode van toerekening extra heffing ProRail (PDF - 759.88 KB) Ontwerpbesluit methode van toerekening VMT ProRail (PDF - 866.49 KB)
 

Bijlagen

MCB Rapport significance MCB (PDF - 673.25 KB) MCB Aanbiedingsfbrief herziene aanvraag (PDF - 182.04 KB) MCB Brief IenW rapport (PDF - 999.98 KB) Methode van toerekening extra heffing ProRail (PDF - 404.65 KB) VMT Methode van toerekening VMT ProRail (PDF - 2.85 MB) VMT Oplegbrief aanvraag ProRail goedkeuring KTS (PDF - 487.31 KB) VMT Rapport variabiliteit resterende systemen (PDF - 5.39 MB)