Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanvragen analyse economisch evenwicht

U hebt vernomen dat er plannen zijn voor een nieuwe passagiersdienst per spoor binnen uw concessiegebied. Als concessiehouder, concessieverlener of infrastructuurbeheerder kunt u de ACM vragen om een analyse van het economisch evenwicht. Op basis van dat verzoek beoordeelt de ACM of het economisch evenwicht van een concessie in gevaar komt. De ACM beoordeelt daarbij of er sprake is van een aanzienlijke negatieve impact op de bestaande concessie(s).

Tot wanneer kunt u een analyse aanvragen?

Uw aanvraag moet binnen één maand na ontvangst van de melding van de nieuwe passagiersdienst bij ons binnen zijn.

Hoe vraagt u een analyse aan?

Verzend uw aanvraag en de bijlagen aan ons per e-mail %20opentoegang [at] acm [punt] nl (opentoegang[at]acm[dot]nl) met als onderwerp ‘Aanvraag analyse economisch evenwicht’.

Uw aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

In de Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor kunt u lezen hoe de ACM de analyse uitvoert.