Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Open toegang tot het spoor

Inleiding

Spoorwegondernemingen die passagiersvervoer per spoor willen aanbieden, hebben sinds 1 januari 2019 het recht op ‘open toegang’. Dit betekent dat naast partijen met een concessie ook andere spoorwegondernemingen passagiersdiensten mogen aanbieden. Het recht op open toegang geldt voor verbindingen binnen Nederland, maar ook op internationale spoorverbindingen van en naar Nederland.

Voorwaarden voor open toegang

De nieuwe passagiersdienst mag het economisch evenwicht van een bestaande vervoerconcessie niet in gevaar brengen. Dat is het geval als de nieuwe passagiersdienst een aanzienlijke negatieve impact heeft op de bestaande concessies. De ACM kan dit op verzoek beoordelen.

ProRail moet bovendien voldoende capaciteit kunnen toekennen aan de nieuwe passagiersdienst. ProRail doet dit op basis van het ‘Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur’.

Melden van een nieuwe passagiersdienst

Wilt u een nieuwe passagiersdienst aanbieden of een bestaande dienst uitbreiden? Dan moet u dit melden bij de ACM. De ACM maakt de melding bekend op haar website en in de Staatscourant. Ook sturen wij de melding door aan:

  • de betrokken concessiehouder of concessiehouders;
  • de betrokken concessieverlener of concessieverleners.

Aanvraag voor een analyse van het economisch evenwicht van een concessie

Concessiehouders, concessieverleners en de infrastructuurbeheerder kunnen de ACM verzoeken om een analyse van het economisch evenwicht van een concessie. Dit verzoek moet u binnen één maand na de melding van de nieuwe passagiersdienst doen.