Kruimelpad

Spoor

Klachtenprocedure spoor

Bent u spoorvervoerder of bent u op een andere manier actief op de spoormarkt? En vindt u dat de spoorbeheerder of een andere partij zich niet aan de Spoorwegwet houdt? Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht bij de ACM indienen. De ACM voert dan een onderzoek uit en neemt een beslissing.

Bent u consument? En hebt u een klacht over uw treinreis? Kijk dan op onze consumentenwebsite ConsuWijzer  waar u terecht kunt met uw klacht.

Wanneer kunt u een klacht bij de ACM indienen?

U kunt als organisatie in de volgende situaties een klacht bij de ACM indienen:

  • Beheerder ProRail behandelt u oneerlijk, discrimineert u of benadeelt u op een andere manier. U krijgt bijvoorbeeld wel toegang tot de spoorinfrastructuur, maar onder minder gunstige voorwaarden dan andere spoorvervoerders.
  • U heeft een toegangsovereenkomst of kaderovereenkomst, en wordt daarbij door ProRail  oneerlijk behandeld, gediscrimineerd of op een andere manier benadeeld. U krijgt bijvoorbeeld minder capaciteit dan vergelijkbare vervoerders.
  • U heeft toegang tot een dienst of dienstvoorziening aangevraagd, maar de exploitant weigert u (onterecht) de toegang tot deze dienst of voorziening.

Hoe dient u een klacht in bij de ACM?

Gebruik het onderstaande formulier voor klachtenprocedure Spoorwegwet. Stuur dit formulier met alle gevraagde bijlagen per post naar:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. coördinator Spoorklachten directie DTVP
Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

Per fax kan ook: het faxnummer is 070 - 7 222 355.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.