Kruimelpad

Besluit

Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht op het spoor

13-01-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft in deze methodiek aan hoe zij beoordeelt of het economisch evenwicht van een spoorconcessie door een opentoegangsdienst in gevaar komt.

Met ingang van 2021 kan een vervoerder binnenlands en internationaal openbaar passagiersvervoer aanbieden, zonder dat de vervoerder daarvoor een concessie heeft. Deze vorm van het verrichten van openbaar reizigersvervoer per spoor heet ook wel ‘open toegang’.

De voorwaarde voor die toegang is dat een nieuwe vervoersdienst het economisch evenwicht van een lopende concessie niet in gevaar brengt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de winstgevendheid van een concessie aanzienlijk daalt. Aan de hand van de methodiek kan de ACM op aanvraag van de betrokken houders of verleners van concessies toetsen wat het effect van toetreden van een nieuwe vervoerder is op de bestaande concessie.