Kruimelpad

Missie & strategie

Regelgeving en toelichting

Wet- en regelgevingen en bevoegdheden van de ACM

Hieronder staat een overzicht van de wet- en regelgeving die de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) regelen. De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan en hoort bij de Rijksoverheid maar maakt geen deel uit van een ministerie. Bij het voorbereiden en bekendmaken van besluiten houdt de ACM zich aan de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Sinds 1 augustus 2014 is de Instellingswet ACM aangepast. Met deze aanpassing zijn de bevoegdheden van de afzonderlijke toezichthouders die zijn samengegaan in de ACM gelijk getrokken.

Ministeriële regelingen over ACM

Organisatorische besluiten en beleidsregels van de minister van Economische Zaken en Klimaat

Organisatorische besluiten van de ACM

Over de manier van werken bij de ACM

Toelichting ACM op wetten en regels

De ACM geeft in 4 verschillende documenten uitleg aan marktpartijen over onderwerpen waarop zij toezicht houdt en over de wijze waarop de ACM haar bevoegdheden gebruikt.

Het kan zijn dat u naast bovengenoemde benamingen ook nog beleidsuitingen onder andere namen (zoals bijvoorbeeld ‘richtsnoeren’, ‘handreiking’ of ‘handleiding’) aantreft. Het gaat hier om documenten met toelichting van de ACM die vóór 1 mei 2019 bekend zijn gemaakt. We streven ernaar om deze documenten op de website toegankelijk te maken op de pagina’s waar ook de beleidsregels, werkwijzen, leidraden en informele zienswijzen te vinden zijn.

Regelgeving en toelichting per onderwerp

Consumentenrecht Concurrentie en marktwerking Energie Post Telecommunicatie Vervoer

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.